Större projekt på gång

Stamfiber Glava - Sulvik, Arvika Komunnät

Fibernät i Sulvik "Centrum", Arvika Komunnät

Stamfiber i Eda Kommun

Fibernät för Skillingmarks fiberförening

Glava Grävtjänst

Sven-Erik Hofström

Höge Myråsen 

670 20 Glava

Tel: 0570-404 74

Mobil: 070-634 68 56:

Epost: info@glavagravtjanst.se